2856 1000 ms@storm-advice.dk

Referencer

Reference Christian Stadil

Da vi i SCANVIEW for snart 6 år siden, besluttede os for at få en professionel bestyrelse, var vi ikke i tvivl om at kompetencerne skulle vægte i retningen af ’strategi & udvikling’.
I første omgang havde vi brug for noget ’fokus og stabilitet’ i vores forretning, for derefter at tage hul på et udviklingseventyr med nye forretningsområder og dermed udvikle & vækste de mange idéer vi havde.

Vi teamede i sommeren 2012 op med Iver Tarp og Michael Storm – en rigtig god beslutning, som har været stærkt medvirkende til at vi i dag i Scanview, har fået flyttet virksomheden til et niveau, hvor vi har en utrolig stærk platform og base.
Ligeledes er vi i fuld gang med udvikling af nye forretningsområder, som kræver god sparring omkring strategi og eksekvering.

Der hersker nok ikke tvivl om, at en del af styrken ligger gemt i de synergiér der kommer til live, når man har glæde af det makkerpar Iver & Michael danner i SCANVIEW´s bestyrelse.
Iver og Michaels CV taler absolut for sig selv, men specielt Strategi, Udvikling & Eksekvering er 3 ting, jeg er nødt til at fremhæve som en kæmpe styrke, man får ved at ’teame up’ med begge de to herrer.

Johnny Klausen

Indehaver & Bestyrelsesformand, SCANVIEW

Reference Allan Vad nielsen